Zestaw podobających się pomysłów to jeszcze nie styl