Rzeźba: Nowoczesne siedziska z czarnego granitu.. jak ze skóry!