Jakie powinno być bezpośrednie otoczenie rezydencji?