Jak obliczyć maksymalną ilość wody deszczowej, która może spaść z nieba?