title

BLOG

 

Gospodarowanie wodą opadową – korespondencja z urzędami w Krakowie

03 Paź 2016, by Jakub in Artykuły

Moje zapytanie

Witam, piszę do Państwa z zapytaniem o generalny model rekomendowany przez urząd, jak mieszkańcy Krakowa mają gospodarować wodą opadową z rynien z dachu oraz kanałów ściekowych nawierzchni podjazdów, w sytuacji kiedy poziom wód gruntowych uniemożliwia rozsączenie jej do gruntu, a na ulicy nie ma kanalizacji deszczowej. Gdzie ma być kierowana ta woda? W sytuacji, kiedy jest kierowana do zbiornika na wodę deszczową konieczne są przelewy zabezpieczające – do czego mają być podpięte? Wiem, że nie jest dozwolone włączanie jej do kanalizacji ściekowej, wobec tego gdzie? Jako profesjonalista, projektujący ogrody i świadczący usługi doradcze chcę móc udzielić klientom, mieszkańcom Krakowa, rzetelnej odpowiedzi na takie pytanie, a także chcę móc właściwie i zgodnie z prawem planować gospodarowanie wodą opadową. (ponieważ pytanie jest bardzo ważne, wysłałem to pytanie do Planowania przestrzennego, Architektury i urbanistyki, Gospodarki komunalnej, Kształtowania środowiska i Mieszkalnictwa – jeśli moje zapytanie trafiło do niewłaściwej jednostki, proszę o przekazanie do właściwej i skasowanie z systemu źle wysłanych zapytań) Z poważaniem, Jakub Gardner Myśliwiec. projektant ogrodów www.jakubgardner.pl

Odpowiedź z Wydział Architektury i Urbanistyki

W odpowiedzi na Pana pismo IDZ535/2013 Wydział Architektury i Urbanistyki uprzejmie
informuje, iz zagospodarowanie wód okresla miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzja WZ. Jezeli brak jest mozliwosci
okreslenia sposobu zagospodarowania tych wód, jedynym organem kompetentnym jest w
tym przypadku Wydział Kształtowania Srodowiska i do nich nalezy zwrócic sie z powyzszym
zapytaniem.
Z powazaniem
ALICJA KORUSIEWICZ

Odpowiedź z Wydziału Gospodarki Komunalnej

Odpowiedzi na zapytanie udzieli Panu, zgodnie z kompetencjami, Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT). Prosze zatem o przesłanie zapytania do tejze
jednostki miejskiej. Nizej podaje dane tele – adresowe ZIKiT.
Niezaleznie od skierowania zapytania do ZIKiT, prosze oczekiwac odpowiedzi z Wydziału
Kształtowania Srodowiska gdzie równiez skierował Pan pytanie.
Adres strony internetowej w/w jednostki: http://www.zikit.krakow.pl/
Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
31-586 Kraków
ul. Centralna 53
tel. ( 012) 616 7419
fax. (012) 616 7417
sekretariat@zikit.krakow.pl
Z powazaniem
LIDIA MIGAS

Odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska

 

Szanowny Panie !
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym § 28 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) działka
budowlana,
na której sytuowane sa budynki, powinna byc wyposazona w kanalizacje umozliwiajaca
odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W
razie braku mozliwosci przyłaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
dopuszcza sie odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Ponadto zgodnie z § 29 Rozporzadzenia jw.
dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci jest zabronione.
Zgromadzona woda deszczowa moze słuzyc do podlewania trawnika, ogrodu, mycia
samochodu, a takze do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie sanitariatów,
pranie, sprzatanie.
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszła inwestycje
winno byc zgodne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez zastosowanie rozwiazan
ułatwiajacych przesiakanie wody deszczowej do gruntu (powierzchnie przepuszczalne),
spowolnienie odpływu oraz wzrost retencji.
Majac na uwadze powyzsze wody opadowe na terenie działek winny byc zagospodarowane w
sposób, który dopuszczaja przepisy prawa oraz nie moga naruszyc stanu wody na gruncie ze
szkoda dla gruntów sasiednich zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zmianami).
(-) Małgorzata Stepinska
Kierownik Referatu Ochrony Wód,

Powietrza, Klimatu Akustycznego
Z powazaniem
MARTA CZYZYKIEWICZ-KARMONIK

 

===

 

ZIKGIT odpisał z adresu skaner2p@zikit.krakow.pl 13 maja 2013

NO COMMENT

Sorry, the comment form is closed at this time.